ฮุนเซนยืนยันความพร้อมของกัมพูชา ทำหน้าที่ประธานอาเซียนปีหน้า

สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ( ยูเอ็นจีเอ ) ครั้งที่ 76 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยเป็นการบันทึกคลิปไว้ล่วงหน้า มีเนื้อหาสำคัญตอนหนึ่งเกี่ยวกับที่กัมพูชาจะทำหน้าที่ประธานหมุนเวียนประจำปีหน้า ว่า รัฐบาลพนมเปญพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้นำอาเซียนเผชิญหน้าและฝ่าฟันความท้าทายรอบด้าน

ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ รับฟังการกล่าวถ้อยแถลงของสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา
ทั้งนี้ สมเด็จฮุน เซน เชื่อมั่นว่า ความสามัคคีของสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และความสนับสนุนจากพันธมิตรภายนอก จะช่วยให้ประชาคมอาเซียนสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างไม่หยุดยั้ง และสามารถรักษาความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งในด้านการค้า การลงทุน และห่วงโซ่อุปทาน

ขณะเดียวกัน ผู้นำกัมพูชากล่าวถึงการยกระดับการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานข้ามชาติ การปฏิรูปพลังงานบนแนวทางสู่ความยั่งยืน การให้ความสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ และการส่งเสริมบทบาทสตรีและเยาวชน