วิธีการรักษาแบบเป็นขั้นเป็นตอนที่เหมาะกับทุกคน

การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง 90% ของความเสี่ยงของโรคหัวใจวาย, โรคหลอดเลือดสมอง, หรือโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย สามารถอธิบายได้โดยการสูบบุหรี่, นิสัยการกินที่ไม่ดี, ขาดการออกกำลังกาย, โรคอ้วนในช่องท้อง, ความดันโลหิตสูง, ระดับไขมันในเลือดสูง, เบาหวาน ปัจจัยทางจิตสังคมหรือแอลกอฮอล์

แนวทางเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่โรคหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งส่งผลต่อหลอดเลือดแดง เนื่องจากภายในของหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยไขมันสะสม ทำให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพออีกต่อไป กระบวนการนี้เป็นสาเหตุหลักของอาการหัวใจวาย, จังหวะ, PAD และการเสียชีวิตอย่างกะทันหันที่หลอดเลือดแดงอุดตันอย่างสมบูรณ์ วิธีที่สำคัญที่สุดในการป้องกันภาวะเหล่านี้คือการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่สูบบุหรี่ และรักษาปัจจัยเสี่ยง มีคำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทุกวัย รวมถึงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือเบาหวาน การระบุว่าใครจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการรักษาเชิงป้องกัน เช่น การรักษาความดันโลหิตและการลดไขมัน ถือเป็นหัวใจสำคัญของความพยายามในการป้องกัน ดังนั้น การประมาณความเสี่ยงต่อ CVD จึงเป็นรากฐานที่สำคัญของแนวทางปฏิบัติ