ทางเลือกที่ยั่งยืนของพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

เส้นใยเล็กๆของแมงมุมอาจดูบอบบางสำหรับมนุษย์ แต่จริงๆ ใยแมงมุมมีน้ำหนักที่แข็งแรงกว่าเหล็กกล้าที่มีน้ำหนักเท่ากันถึง 5 เท่า ใยแมงมุมจึงมีความลับมากมายที่นักวิจัยในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พยายามไขคำตอบและใช้แรงบันดาลใจจากใยแมงมุมมาพัฒนาวัสดุสำหรับเครื่องช่วยฟังที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้น หรือสร้างเป็นวัสดุห่อหุ้มยารักษามะเร็ง หรือแม้ กระทั่งนำไปใช้ซ่อมแซมเส้นประสาทที่ถูกตัด

ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ ในอังกฤษ ที่ศึกษาพฤติกรรมของโปรตีนและมุ่งความสนใจไปที่การสร้างใยแมงมุมรวมถึงองค์ประกอบเฉพาะตัวที่ทำให้โปรตีนมีความแข็งแรงมาก นักวิทยาศาสตร์พบว่าคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ใยแมงมุมมีความแข็งแรงคือพันธะไฮโดรเจนถูกจัดเรียงอย่างสม่ำเสมอในอวกาศและมีความหนาแน่นสูงมาก นักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มสร้างกระบวนการนี้ขึ้นใหม่ โดยใช้โปรตีนที่ประกอบตัวมาจากพืชแทน นั่นก็คือซอยโปรตีน (soy protein isolate) สารสกัดได้จากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีองค์ประกอบแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ เนื่องจากโปรตีนทั้งหมดทำจากสายโซ่โพลีเปปไทด์ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม นักวิทยาศาสตร์จึงทำให้โปรตีนจากพืชรวมตัวกันได้เหมือนกับใยแมงมุมนั่นเอง

นักวิทยาศาสตร์เผยว่าวัสดุจากพืชที่สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการ โดยเลียนแบบใยแมงมุมนี้สามารถแทนที่พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคจำนวนมาก และวัสดุดังกล่าวมีความแข็งแรงเทียบเท่ากับพลาสติกที่ใช้ในงานวิศวกรรมประสิทธิภาพสูง แต่สามารถย่อยสลายได้เอง.