การสัมผัสกับสารหน่วงไฟในช่วงต้นของการตั้งครรภ์

สตรีมีครรภ์มีแนวโน้มที่จะคลอดก่อนกำหนดหากมีระดับเลือดของสารเคมีที่ใช้ในสารหน่วงไฟสูง เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับสารที่จำกัดโพลีโบรมิเนตเหล่านี้ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ พรม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อลดการติดไฟ สารเหล่านี้สามารถชะล้างเข้าไปในฝุ่นในบ้านและสะสมในร่างกายซึ่งอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ ซึ่งเป็นอวัยวะที่หลั่งฮอร์โมนที่พัฒนาสมอง

การเปิดรับ PBDE ในวัยเด็กมีความเชื่อมโยงกับความบกพร่องทางการเรียนรู้ อาการออทิสติก และปัญหาด้านพฤติกรรม รวมถึงปัญหาพัฒนาการอื่นๆ สตรีมีครรภ์เกือบทั้งหมดที่ลงทะเบียนในการศึกษานี้มีระดับ PBDE ที่ตรวจพบได้ในเลือด ผู้หญิงที่มีความเข้มข้นสูงกว่า 4 นาโนกรัมต่อเลือดหนึ่งมิลลิลิตร มีโอกาสคลอดบุตรก่อนกำหนดประมาณ 2 เท่าโดยการผ่าตัดคลอดหรือการคลอดโดยเจตนาอันเนื่องมาจากความกังวลด้านความปลอดภัยสำหรับแม่หรือทารก ในทางตรงกันข้าม ไม่มีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดในสตรีที่มีระดับ PBDE ต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว